Perfect move » Posebna kolica za pakovanje za maloprodaju

Posebna kolica za pakovanje za maloprodaju

Pod brandom »PERFECT MOVE« proizvodimo kolica za pakovanje za maloprodaju. Prilagodjavamo se zahtevima kupca i posebnim zahtevima u smislu veličine i oblika pakovanja.

Pakirana kolesa, primer 1 Pakirana kolesa, primer 2