Kotači (točkovi) za mašine i sprave

Kotači (točkovi) za strojeve i uređaje su namjenjeni upotrebi u bolnicama i medicinskim centrima,logističkim centrima

Kotači bez vilica

Kotači (točkovi) sa gibljivim vilicama

Kotači (točkovi) sa stabilnim/fiksnim vilicama

sa kočnicom za pa i pp

Kotači (točkovi) sa gibljivim vilicama i plastičnom kočnicom za gumenu oblogu

Kotači (točkovi) sa pokretnim vilicama-rupa za montažu

Kotač (točak) sa kočnicom i rupom za ugradnju za PA/PP

Kotači (točkovi) sa pokretnim vilicama i plastičnom kočnicom za gumenu oblogu-rupa za montažu